Psykologi och människans sinnen

När det kommer till att se bra ut och uppfattas som fräsch och snygg av andra människor är detta något som anses vara väldigt viktigt. När det kommer till att bestämma kläder och parfym väljs detta faktiskt på grund av en mängd olika psykologiska faktorer. Detsamma gäller när det kommer till vilka typer av kläder och parfymer som utvecklas. Givetvis finns det inget i naturen som anses vara en manlig doft, utan det är något som uppfattas och därefter bildas en allmän åsikt som egentligen bara är psykologisk. Därför kommer denna artikel kolla närmre på de olika psykologiska faktorerna som påverkar hur parfymer, kläder och image uppfattas av andra människor.

Parfymer

När parfymer väljs görs detta oftast utifrån könsuppdelningar. Det finns nämligen manliga och kvinnliga dofter vilka i sin tur är bestämda av företag. Företagen som utveckla parfymer vet nämligen vilka typer av dofter som uppfattas som kvinnliga och manliga. Därefter beskrivs också parfymer på kvinnliga eller manliga sätt och flaskor kan även vara designade på olika sätt. Utöver det brukar också butiker och affärer på nätet dela upp de parfymerna i kvinnliga och manliga sektioner. Dock har många börjar köpa parfymer på nätet den senaste tiden. Bland annat går det att köpa parfymer från Juicy Couture direkt på nätet på hemsidor som parfym.se. Shopping online är även en bakgrund inom psykologin då det uppfattas som mer smidigt, vilket det faktiskt är på många sätt då man slipper spendera en massa tid och pengar på att ta sig till köpcenter.

Kläder och image

En annan mycket viktig del när det kommer till hur andra människor uppfattar en är kläder och image. Numera spenderar många människor i samhället flera hundra kronor på kläder. I själva verket är det kläder som faktiskt inte behövs, utan kläderna köps för att kunna visas upp på bilder som exempelvis Instagram, Facebook och Snapchat. En del klädesplagg köps på grund av att andra ska uppfatta en som utstickande eller som en rebell. Andra kläder köps för att andra ska uppfatta en som mysig och lugn. Många som köper kläder har nämligen en baktanke när det kommer till köpet. Baktanken kanske inte är tydlig, men vid köpet av kläder brukar de allra flesta tänka på vid vilka tillfällen som plagget kommer användas. Detta är något som företag vet om och ibland kan till och med marknadsföringen fokusera på de psykologiska faktorerna. Detta kan exempelvis göras genom att namnge plagget på ett visst sätt.