Vikten av yttre ordning

När en människa lider av psykisk ohälsa kan det yttra sig på många olika sätt. Vissa blir stressade och oroliga och får ingen ordning på tillvaron, andra blir slöa och lealösa och ser ingen mening i någonting och ytterligare andra försöker agera så ”normalt” de bara kan. Hur du reagerar beror på många faktorer men i grund och botten brukar tillstånd som ångest och depression bottna i en känsla av vara stressad, överväldigad, ha tappat motivationen eller ha genomgått ett svårt trauma.

Som ett första steg i vägen ur det inre kaoset brukar många experter rekommendera skapandet av en yttre struktur som blir en slags mekanisk stöttepelare medan du bearbetar tumultet. Genom en ordnad tillvaro sänks oron och det är lika viktigt på jobbet som i ditt hem. Du behöver inte ens göra jobbet själv för önskad effekt, utan kan lika gärna anlita ett bra städbolag som Qleano för arbetsplatsen eller bostaden. Poängen är dock att den yttre ordningen hjälper dig att få hjälp med den inre.

Organisera mera

Stress framkallas ofta av att en person känner sig otillräcklig. Tiden räcker inte till för något och ingenting blir gjort ordentligt, vilket i sig leder till ytterligare oro, sömnproblem och en kortare stubin. I en okontrollerad tillvaro blir du allt tröttare och ineffektiv; du är för stressad för att städa och blir stressad av att det är stökigt, och det är denna nedåtgående spiral som måste brytas.

Ett av de första stegen ur det här är att ta ett steg bakåt, plocka fram anteckningsblocket och se över dina uppgifter och rutiner. Skriv ner allt du gör under dagen i en vecka och gör sedan en utvärdering. Vad var viktigt och vad var inte det? Hur många timmar lade du på exempelvis på att handla och laga mat, att skjutsa barnen eller att jobba extra? Se om du kan spara in tid genom att samordna skjutsandet med andra, att endast laga mat en gång i veckan och frysa in eller att inte ta på dig en massa övertidsarbete.

Estetik för ett inre lugn

Om du har ett ordnat och välstädat hem är det inte bara praktiskt utan även mycket snyggt. Det är roligare att vakna upp i en fräsch bostad än en ostädad, och det är enklare att jobba vid ett välorganiserat arbetsbord än ett stökigt. När du är omgiven av vackra saker ger det genast en liten energiboost som fungerar både lugnande och motiverande. Ställ en vacker, grön växt i ett hörn, rama in ett fint foto som du tagit själv eller tänd några doftljus. Estetiken och ordningen är inte lösningen på alla dina problem, men hjälper dig en bra bit på vägen.