En mördares sinne

För många så är den största gåtan hur någon skulle kunna ta livet av en annan människa. Men faktum är att väldigt många mord i vårt svenska samhälle begås av individer med just denna tanke. Det har forskats väldigt mycket kring vad som krävs för att en människa ska kunna begå ett mord, och gränsen för att kliva över den tröskeln är väldigt diffus och det går inte att säga helt klart vad som skulle krävas. Men man vet att alla människor är, i en eller annan situation, kapabla att utföra ett mord. Tursamt nog så är dessa situationer så pass extrema för de allra flesta av oss att de med absolut största sannolikhet aldrig skulle inträffa.

Bakomliggande faktorer

Men vad är det då som gör att vissa personer kan utföra dessa handlingar även utan att vara i en pressad situation? Svaren är väldigt olika från fall till fall och det finns ingen ”mördar-gen” som går att identifiera. Det är istället väldigt många olika faktorer som spelar in och många av dessa handlar om hur olika händelser i personens bakgrund har format dennas personlighet och associationer.

En viktig sak att ha i åtanke när man talar om dessa hemska brott är att trots brottets natur så behöver inte det innebära att förövaren är en dålig människa på något vis. All statistik pekar på att mord är det brott som har allra lägst risk för återfall och de som utför dådet behöver inte vara våldsbenägna personer. I en stor majoritet av fallen så inträffar någonting som personen associerar med någon väldigt traumatisk tidigare upplevelse eller erfarenhet och då slår det helt enkelt slint i huvudet och personen vet inte riktigt vad hen gör i stundens hetta. Detta är inget försvar för handlingen, utan helt enkelt en förklaring av vad som händer.

Sedan finns det självklart den minoritet inom denna kategori som utan att tveka skulle kunna begå flera mord och inte ha någon som helst ångerkänsla. Dessa personer är konstigt nog mindre komplicerade och de bakomliggande faktorerna som orsakar beteendet är tydligare. Det rör sig om personer som har en historia av antisocialt beteende och många gånger ligger det även en antisocial personlighetsstörning i bakgrunden.

När ett straff bestäms så tas detta i åtanke och majoriteten av de som döms till fängelse tillhör inte den senare kategorin, även om de begått flera mord. De personerna döms istället till rättspsykiatrisk vård på obestämd tid och blir inte frisläppta innan man säkert kan säga att personen inte längre är en fara för sig själv eller samhället igen.

Frigivning

Förr eller senare så kommer en fängelsedömd mördare att släppas ur fängelset och efter en så lång vistelse bakom galler så är återanpassning till samhället av stor vikt. Permissioner är en del av detta arbete och de ska beviljas enbart om det kan vara fördelaktigt för personens återanpassning till samhället. En anledning kan till exempel vara att besöka Johnells för att handla nya kläder, ett sätt att rent mentalt skapa sig en nystart och göra sig beredd för att återgå till samhället.