Biologi kontra beteende

Om en människa mår bra eller dåligt beror på en rad olika faktorer. Genom att studera

mänskligt beteende kan en psykologi hitta roten till olika problem liksom finna en behandling mot dem. Ett ämne som ofta diskuteras i samband med detta är hur mycket av vårt mentala tillstånd beror på biologi eller beteende, det vill säga om vi mår som vi gör på grund av kemiska förändringar i hjärnan och DNA eller hur vi blivit bemötta och behandlade av vår omvärld.

I studiet av de biologiska faktorerna i en människas beteende är det viktigt att man har en bakgrund att jämföra med. Här blir psykologen även släktforskare, vilket ofta är extremt svårt på grund av olika tabun. Om man till exempel vill förstå om schizofreni är ärftligt så gäller det att man hittar en familj där gamla släktingar med sjukdomen inte har sopats under mattan. På liknande sätt är det idag nästa omöjligt att avgöra om homosexualitet kan bero på ens DNA då en gammal ogift onkel inte nödvändigtvis betyder att han var homosexuell.

En mycket viktig del av den biologiska forskningen är tvillingar, särskilt de som skiljts åt vid födseln. Här kan man till exempel konstatera att två människor med samma genetiska uppsättning som vuxit upp i olika familjer kan drabbas, eller inte, av samma psykiska sjukdomar och man har gjort stora framsteg när det kommer till bland annat bipolära störningar, schizofreni och Tourettes syndrom.

För beteendeforskare så handlar psykiska problem om upplevelser och inte ärftlighet. Har man blivit illa behandlad som barn, lider man av mobbing eller har man blivit uppfostrad i en starkt religiös omgivning? Dessa, och många andra, är faktorer som kan påverka en människas psykiska hälsa och de som stöder beteende som den främsta anledningen till olika psykiska tillstånd pekar på dessa.

Naturligtvis så finns det också många som anser att det finns fall där både faktorerna spelar en mer eller mindre viktig roll. Man kanske har vissa anlag till att få en psykisk sjukdom som ligger latenta, men som inte yttrar sig förrän man utsätts för ett trauma. Det är just därför som det är så otroligt viktigt för alla psykologer att hitta orsaken till olika syndrom och sjukdomar så att man kan anpassa behandlingen därefter.