Ditt anknytningsmönster påverkar dina relationer

Det är inte frivilligt att födas in i den här världen och som bebis är man starkt beroende av sina föräldrars omhändertagande och beskydd. Om en förälder avviker i denna uppgift kan det påverka barnet när det växer upp, och färga av sig på senare relationer. Därför är just ditt anknytningsmönster den mall du använder för samtliga av dina relationer, då det är just den mallen du fick som barn. Man brukar tala om fyra olika grundmallar.

Trygg Anknytning

När en förälder är uppmärksam på sitt barns behov och finns nära till hands både mentalt och fysiskt, kan man tala om en trygg anknytning. Dessa barn känner sig trygga i att utforska sin omgivning, men använder sin förälder som en trygg punkt att återvända till. Dessa barn blir även ledsna när föräldern avlägsnar sig från ett rum, men är snabbt förlåtande och kramig vid återvändandet.

I vuxna dagar är du trygg i dig själv, dina förhållanden och med din partner.

Otrygg-undvikande anknytning

Om en trygg anknytning sker när föräldern är lyhörd både emotionellt och fysiskt, sker en otrygg anknytning när föräldern inte tillgodoser sitt barns behov. När barnet blir ledset eller frustrerat, avlägsnar sig föräldern istället för att erbjuda stöd. Dessa barn reagerar inte när föräldern lämnar ett rum, och kommer dessutom inte svara på kontaktförsök när föräldern kommer tillbaka. Det här beror på att de har lärt sig att känslouttryck bör straffas med undandragande.

I förhållanden känner du dig osäker och har svårt att hitta dina sanna känslor. Du är även rädd för intimitet och är högst benägen att vara din partner till lags, istället för dig själv.

Otrygg-ambivalent anknytning

Ibland är en förälder en blandning mellan både trygg och otrygg. Det här tar sig uttryck i att föräldern endast sporadiskt erbjuder sin lyhördhet och närhet. Det gör att barnet reagerar med att ständigt vara på helspänn. När en förälder lämnar ett rum kommer dessa barn bli ledsna och upprörda, men inte låta sig tröstats när föräldern återvänder.

I relationer är du mycket känslostyrd och rädd för att bli övergiven. Svartsjuka är vanligt och du binder dig snabbt. Du handlar gärna gåvor (såsom sexleksaker, blommor och kläder för att få din partner att känna lika starkt som du gör.

Desorienterad anknytning

Barn med desorienterad anknytning har oftast utsatts för något slags trauma. Föräldern pendlar mellan tillgänglighet och skrämmande beteende, vilket gör att barnet blir förvirrat. Dessa barn är oftast oerhört varierande i sitt mottagande av föräldern, på grund av att det är föräldern som gör barnet rädd, och till följd av det söker sig barnet till den enda tryggheten som finns. Det är komplext och paradoxalt, och skadligt för barnet. Det här är det enda anknytningsmönstret som har direkt koppling till psykisk ohälsa.

Du har svårigheter med att reglera känslor och se behov – både hos dig själv och andra. Du kan behöva professionell hjälp för att bearbeta barndomen och hitta fungerande relationer.