Begreppet Ångest

Den mänskliga hjärnan är komplex. Genom historien har man kommit med teorier och begrepp för att kunna förklara människans känslodrivna inre. Begreppet ”ångest” kom till för att beskriva den olustiga känslan som en människa kan uppleva. Vad ångest är och hur de klassificeras kommer följande inlägg att handla om.

Ångestens många ansikten

Idag använder vi ordet för att beskriva allt från stressen av en missad tunnelbana, till känslan av ett slukhål i magen. Ångest beskriver egentligen det tillstånd en människa befinner sig när hen upplever en stark nervositet, rädsla och/eller oro. Det som gör att ordet ångest används i vardagliga samtal beror på att alla människor någon gång drabbats av ångest så alla kan relatera till känslotillståndet. Men ibland är som sagt inte ångest bara en missad tunnelbana, utan ett ihållande problem som gör vardagen jobbigare än vad den borde vara – ett slukhål.

Ibland kan även ett arbete orsaka ångest, som när man behöver fler anställda på en stressig arbetsplats. Som tur är finns det hjälp med Rekrytering i Stockholm, så du slipper denna ångestfälla.

Generaliserat ångestsyndrom: GAD

Ibland blir ångesten en fullskalig diagnos, där en person har svårt att klara av vardagens bestyr utan att förhindras av stark oro. Denna oro behöver inte ha ett tydligt ansikte eller en konkret situation kopplad till sig, utan kan vara en underliggande känsla i kroppen.

Ångest kan ge fysiska symtom som illamående, hjärtklappning och svettningar. Ibland blir ångesten även så pass omfattande att en person kan drabbas av en ångestattack. En ångestattack är en stark och plötslig ångest.

Fobisk ångest

Även om GAD är kopplat till den ”fobiska ångesten” så är det inte riktigt samma sak. Även om GAD beskriver än nästan fobisk inställning till livet, så är den inte kopplat till något specifikt. Det som däremot räknas som en fobisk ångest, är rädslan för en konkret situation eller objekt. Det kan till exempel vara en rädsla för spindlar, sociala situationer eller trånga utrymmen.

Post traumatiskt stress syndrom (PTSD)

Den som drabbas av PTSD, har varit med om en traumatisk händelse i livet. Det kan ha varit något som skett nyligen, eller något man varit med om som liten. Det som händer är att personen minns traumat och drabbas av svår ångest till följd av minnet av händelsen.

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom handlar om ett påtryckande behov av att behöva utföra eller tänka vissa saker, för att inte drabbas av ångest. Det kan handla om allt ifrån noggrann hygien, repetitivt dörröppnande eller ångest till följd av påfrestande bilder som dyker upp i huvudet.

Den vardagliga ångesten

Utöver den ångest som kan benämnas som en diagnos, så finns det den vardagliga ångesten. Människan befinner sig i en konstant ovisshet kring livets egentliga mening, och det kan vara anledning till att ångest ibland uppstår utan tydlig koppling till yttre eller inre faktorer eller stimuli.

Man skulle kunna påstå att ångesten är en del av människans existens och livsvillkor, även om det känns som en bitter insikt.