Falskt uppvaknande

Ett falskt uppvaknande, på engelska ”false awakening”, syftar i det här sammanhanget på ett drömtillstånd där vi drömmer att vi vaknar upp. Det är en typ av drömmar som många av oss har haft och som kan upplevas som mer eller mindre förvirrande. Falska uppvaknanden kan av allt att döma ha en koppling till det fenomen som kallas för klardrömmande, eller ”lucid dreaming” som det kallas på engelska. Det vill säga den typ av drömmar där du har ett visst mått av kontroll över vad som händer i dem. Falska uppvaknanden kan dock i enstaka fall upplevas som störande och behöva medicinsk behandling.

Att drömma om att man vaknar upp kan kännas konstigt och förvirrande. Om du lever med svår artros kan det ibland kännas som någonting du skulle vilja göra: vakna upp på riktigt. Det går dock i de flesta fall att leva rimligt med artros om du tar hand om dig själv, äter ordentligt, sover bra och rör på dig själv. Det är dock inte utan än att det kan kännas bra med stöd och hjälp. Hos Joint Academy kan du få råd och hjälp att behandla din artros via mobiltelefonen.

Finns extrema exempel av falska uppvaknanden

Falska uppvaknanden hör till den typ av fenomen som kan kallas för ”drömmar i drömmar”. I och med att den som upplever fenomenet vaknar från andra drömmar i sin dröm är det som att hen har drömt en dröm i drömmen.

Det finns skildringar av falska uppvaknanden av extrema proportioner. Till exempel så finns det en historia om Bertrand Russell, filosofen, som hävdade att han upplevde en serie bestående av ett hundratal falska uppvaknanden efter varandra efter att han vaknade upp från att ha varit nedsövd i samband med en operation. Drömupplevelser av det slaget kallas för kontinuum, men är vanligtvis inte så extrema.

Vad beror falska uppvaknanden på?

En teori säger att hjärnan kan befinna sig i gränslandet mellan två olika tillstånd: det vakna och det drömmande. Vid ett falskt uppvaknande är således den medvetna delen av hjärnan vaken samtidigt som den drömmande också är aktiv. Det finns flera tänkbara skäl eller villkor för att det här tillståndet kan uppkomma:

  • Sömnapné – Medför ofta ryckig sömn.
  • PLMS/PLMD/Restless Legs – Syndrom där dina ben och armar rör sig på ett sätt som påverkar sömnen negativt.
  • Insomnia/sömnlöshet
  • Ljud och oljud i din närmiljö

Vad kan du göra?

Om du plågas av problem med besvärande drömmar av det här slaget så finns det egentligen bara en sak du kan göra: prata med en doktor. En medicinsk utredning kan komma fram till om det finns någon underliggande sömnstörning som ligger till grund för problemen du upplever. Tänkbara åtgärder kan innefatta både medicinering eller någon form av sömnterapi.