Religionspsykologi

Studier av religionens påverkan på människans mentala hälsa, liksom hur människans mentalitet påverkat religionen är ett ämne som man brukar kalla för religionspsykologi. Detta fascinerande ämne handlar inte om huruvida Gud finns eller inte utan snarare om vad för slags vikt och funktion en människas religiositet har och hur religion får henne att må.

Den israeliske historikern Yuval Noah Harari är en av många som tar upp ämnet i sin bok Sapiens, där han analyserar religionens roll i ett samhälle. Han menar att religion alltid haft en viktigt funktion för människan att uppträda på ett civilt sätt då att trotsa sig mot en övre makt kan ha svåra konsekvenser för denne. Harari tar bland upp följande exempel. Om man släpper ut 50 000 schimpanser på Sankt Petrustorget i Rom kommer det med allra största säkerhet råda total kalabalik. Står där istället 50 000 katoliker kan man ibland höra en nål falla. Då denna enorma mängd människor tror på samma sak, får denna vördnad inför en gudomlighet alla att uppträda respektfullt.

Författaren menar inte att detta är ett bevis på Guds existens – bara för att religion fyller ett syfte innebär det inte att det man tror på är sant, men det hjälper för att hålla ordningen.