Mentalsjukdomens historia

Kunskapen om psykologiska syndrom och sjukdomar är ständigt under utveckling och under det senaste århundradet har stora framgångar och genombrott gjorts inom psykologin. Det var dock inte länge sedan som mentalsjukdom och allmän psykisk ohälsa betraktades som Guds straff eller demonisk besatthet, eller att personen i fråga dragit på sig en förbannelse. Följer manmentalsjukdomens historia kan man med intresse läsa hur olika kulturer och samhällen betraktat och behandlat psykiska problem.

I Bibeln förklaras galenskap med demonbesatthet och vi får bland annat veta att Jesus drev ut demoner ur sjuka personer. Under antiken och medeltiden fortsatte denna attityd, och behandlingsmetoderna var ofta mycket drastiska och otäcka. Ett vanligt sätt att försöka få en svårt mentalsjuk människa att botas var att ge dem en nära döden upplevelse. Man brukade till exempel sänka dem i vatten tills de nästan drunknade. Detta kan låta rentutav barbariskt men tankegången är faktiskt inte så galen som den kan verka, då denna typ av behandlingsmetod är lik så kallad chockterapi som än idag används i många länder. Huruvida den skall betraktas som en effektiv metod eller ej tvista de lärde om, men att den fortfarande existerar, det gör den.