Ovanliga fobier

Ordet fobi kommer för det grekiska ordet för skräck, fobos, och innebär att en människa har en fullkomlig rädsla för något. Det kan handla om ”naturliga” rädslor som till exempel ormar och mördare, men även om dessa kan verka vara ganska normala så reagerar den som lider av fobin på ett onaturligt eller överdrivet sätt.

Det finns ett stort antal ovanliga fobier som, trots att de kan verka närmast komiska, existerar i allra högsta grad. Här följer några exempel:

  • Pogonofobi – skäggfobi. Människor som lever med denna skräck har det extra svårt i dessa dagar då hipster trenden fått många män att lägga ifrån sig rakhyvlarna.
  • Omfalofobi – rädsla för navlar. Den berömda amerikanska reality stjärnan Khloe Kardasian lider av denna fobi, vilket gör det nästan omöjligt för henne att ens rengöra sin egen navel.
  • Hylofobi – träd och skog. Är man rädd för träd så kommer man definitivt tacka nej till vännernas inbjudan till picnic i någon vacker lund.
  • Sesquippedaliofobi – långa ord. Lider man av denna fobi vill man nog knappast hör vad heter i vetenskapliga termer!
  • Trypofobi – hål. Människor med denna fobi undviker schweizisk ost som pesten.
  • Panfobi – rädsla för precis allt. Inte särskilt kul att leva med och mycket svårbotad.