Psykoanalysens födelse

Den svenska psykoanalytiska föreningen är en rikstäckande organisation som sysslar med att forska och publicera information om allt som har med psykoanalys att göra. Här kan man också läsa om ”skolans” födelse i och med den österrikiske läkaren Sigmund Freud, också kallad psykoanalysens fader.

Även om många av Freuds teorier och diagnoser idag har motbevisats eller avfärdats så kan man fortfarande inte ta ifrån honom äran av att ha utarbetat många psykoanalytiska metoder och tankegångar. Freud var övertygad att människan har ett undermedvetet som ständigt verkar hos oss, och beroende på våra upplevelser påverkar det oss positivt eller negativ. För Freud handlade mycket av detta om libido, den sexuella driften som alla mer eller mindre har, och han menade att mycket av det vi gör påverkas av denna.

I samtal med en psykoanalytiker kan en person som lider av olika problem, störningar och symptom komma fram till roten till många av dessa besvär. Det kan till exempel handla om att man alltid saboterar sina kärleksrelationer och att man genom psykoanalys upptäcker att det beror på hur ens föräldrars förhållande var. Genom att identifiera problemet kan man arbeta sig igenom det för att bli en mer hel och lyckligare människa.