Sex och psykologi

En människas sexuella liv spelar en stor roll i hennes övriga tillvaro och det har med många aspekter att göra. Det kan exempelvis vara hur mycket eller lite drift man har, vad ens sexuella läggning är, vad för sexuella erfarenheter man har och hur samhället man lever i ser på ämnet. Inom vissa kulturer är sex extremt tabu medan andra är mycket mer frigjorda. Även rent historiskt har dessa attityder varierat. Antikens greker och romare såg sex som något lika naturligt som att äta eller dricka medan 1950-talets amerikaner inte ens vågade anspela på ämnet om de ville ha sitt goda ryktet i behåll.

Inom psykologin har man länge intresserat sig för relationen mellan en människas mentala hälsa och sexuella liv. Sigmund Freud ansåg att sexdriften var en källa till många psykiska sjukdomar och problem, och den tidens läkare menade att kvinnors hysteri kunde bero på en sexuella obalans eller frustration. Till och med i dagens moderna Europa finns det många synpunkter vad gäller sex. Grekiska barn får fortfarande lära sig att det är fel att onanera i skolan och i katolska länder ligger det en hel del press på kvinnor att vara oskulder innan de gifter sig.

Sexuell hälsa – psykisk hälsa

Att ha ett bra sexliv är mycket viktigt för de flesta människor och oavsett om man är ensam eller har en partner finns det mycket att utforska. Man kan till exempel experimentera med olika ställningar som tantra-sex, köpa hem tillbehör som oljor och dofter eller skaffa sexleksaker som gör upplevelsen både spännande och njutningsfull. För att man skall kunna njuta av stunden gäller dock att man känner sig trygg och skuldfri, vilket många kan tycka är svårt.

Känner man att det är något som inte stämmer, att man mår dåligt i samband med sex, att man har komplex eller konstiga fantasier kan det vara lämpligt att

prata med en psykolog då någon professionell ofta är bäst lämpad för att kunna hjälpa till. Allt man säger till en psykolog är sekretessbelagt och det kan kännas bättre att tala med någon som man har en rent professionell relation med snarare än en vän eller älskare. En psykolog är inte bara utbildad i ämnet utan kan dessutom hjälpa sin patient att släppa vissa tabun och föreställningar och att lära sig acceptera och älska den man är. Har man varit med om en obehaglig sexuell upplevelse eller om man känner sig osäker på sin sexuella identitet är det av yttersta vikt att man får bearbeta dessa känslor.

Människor som inte utforskar och upplever sex får heller inte känna av det fantastiska glädjehormonet oxytocin som är så bra för kropp och själ, och glädjen i att få hänge sig åt sin njutning. Sex fyller många funktioner och alla förtjänar att få ha ett hälsosamt sexliv.